مجلهٔ «آموزش هنر[۱]» طی سه شمارهٔ پیاپی در سال ۱۹۸۶ دست به انتشار سه مقالهٔ پیوسته به قلم تری برت[۲]، زده است. آنچه در ادامه می‌آید مقالهٔ نخست این مجموعه تحت عنوان: «آموزش عکاسی: حسن انتخاب، آنی بودن، و اعتبار» می‌باشد.

در این مقاله، برت به معرفی تمایزات منحصر به فرد عکاسی با سایر مصادیق هنرهای تجسمی همچون نقاشی و طراحی می‌پردازد.  


آموزش عکاسی: حسن انتخاب، آنی بودن، و اعتبار


2512_0_2133

تری برت، ۱۹۴۵
برای مطالعهٔ قسمت نخست از مقالهٔ نخست اینجا کلیک کنید.


برای مطالعهٔ بخش پایانی از مقالهٔ نخست اینجا کلیک کنید. در این مقاله برت یکی از سه روش خود در نگاه کردن و پاسخ دادن به عکس‌ها را به اشتراک می‌گذارد. «درست به این دلیل که عکس‌ها تصاویری به شدت گزینشی‌اند... همواره خارج از چارچوب‌اند.» *  *  *  *  *تری برت، دو ماه نامهٔ «آموزش هنر»، سال ۳۹، شماره ۳، (مه، ۱۹۸۶)، صص ۱۲-۱۵

ترجمه: محمد امین نادی

References:


- Arago, D.F. (1839). Report. In A. Trachtenberg (Ed.) (1980). Classic essays on photography. New Haven, CT: Leete's Island Books.


- Barrett, T., & Linehan, P. (1977). Photographic criticism in an educational context. Afterimage, 3, 1 & 2.


- Barthes, R. (1 981). Camera Lucida: Reflections on photography. New York: Hill & Wang.


- Gombrich, E.H. (1969). Art and illusion: A study in the psychology of pictorial representation. Princeton, NJ: Princeton University Press.


- Gombrich, E.H. (1980). Standards of truth: The arrested image and the moving eye. In W.J.T. Mitchell, (Ed.). The language of images. Chicago: University of Chicago Press.


- Goodman, N. (1 976). Languages of art: An approach to a theory of symbols. Cambridge: Hackett.


- Lustrum Press (1980). Contact: Theory. New York: Lustrum Press.


- Lyons, N. (1966). Photographers on photography. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.


- Scholastic Magazines. (1973). Teaching guide to images of man 2: Scholastic's concerned photographer program. New York: Scholastic Magazines.


- Snyder, J. (1980). Picturing vision. In W.J.T. Mitchell, (Ed.). The language of images. Chicago: University of Chicago Press.


- Snyder, J., & Walsh, N.A. (1975). Photography, vision, and representation. Critical inquiry, 2 (2), 148-169.


- Stein, S., & Pitts, T. (1980). Harry Callahan: Photographs in color/the years 1946-1978. Tuscon, AZ: Center for Creative Photography, University of Arizona.


- Szarkowski, J. (1973). Looking at photographs: 100 pictures from the Museum of Modern Art. New York: The Museum of Modern Art.


- Time-Life Books. (1 970). Special problems. New York: Time-Life.


- White, M. (1968). The zone system manual: how to previsualize your pictures. Hastings-on-Hudson, NY: Morgan & Morgan.-----------------------------------


[۱] Art Education

[۲] Terry Barrett: منتقد هنری و استادیار نشریهٔ «آموزش هنر» در دانشگاه ایالتی اوهایو در کلمبوس، اوهایو

صفحه 4 از 9
صفحه قبلی |<< << < ... 3  [4]  5  ... > >> >>| صفحه بعدی